Stalldag asylbarn 2013

Bilete 6 av 6

Oppmåling av høy