17. mai 2018

Bilete 3 av 6

Gjengen frå toget. Foto: Arnfinn Mork